KOMPANIA

CYP Informatika eshte nje nder kompanite e reja dhe aktive ne tregun shqiptar qe ofron sherbimet e saj ne fushen e informatikes.

Sherbimet dhe produktet tona i destinohen bizneseve dhe synojne te jene nje ndihme e konsiderueshme ne zhvillimin e tyre.